Prehľad môjho vzdelania

Míľniky môjho získaného vzdelania:

FA STU v Ba

Architektúra

1996 - 2003
Dosiahnutie inžinierskeho stupňa na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Katedre tvorby budov pre vzdelávanie, zdravotníctvo, šport a voľný čas.
SPŠ stavebná v BA

Pozemné staviteľstvo

1991 - 1996
4 roky odborného vzdelania na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave na odbore Pozemné staviteľstvo.